Kalliopi Skourtou (voc) - Philipp Sebening (sax) - Johannes Bigge (p/spinet) - Athina Kontou (bs) - Sebastian Flaig (perc)